دیگ بخار آب گرم و آب داغ

بویلر های آبگرم و آبداغ تولیدی شرکت انرژی بخار صنعت EBS از ظرفیت 500/000 تا 6/000/000 کیلو کالری بر ساعت و از فشار 10 اتمسفر تا 20 اتمسفر قابل طراحی و ساخت می باشد و دمای کاری در دیگ های آبگرم

120درجه سانتی گراد و از نوع عقب خشک با لوله های افقی می باشد .

 

 DSCF0036


ظرفیت ومشخصات فنی دیگ آبگرم
1-    فشار کار مجاز بر حسب اتمسفر          6و8 بار
2-    فشار طراحی بر حسب اتمسفر               8 و10بار
متعلقات

1-    مانومتر
2-    مشعل استاندارد متناسب با ظرفیت دیگ آبگرم یا آبداغ
3-    ترموستات

4-شيررفت و برگشت كشويي

5- سوپاپ اطمينان

 

آخرین خبر

انر‍ژی بخارصنعت برای اولین بار درایران وخاورمیانه موفق به تولید دیگ بخار كوره بالا طرح استانداردکیسل آلمان با طراحی برترسال 2012 اروپا گردید.

ادامه مطلب...