کندانسور

کمپرسور و کندانسور و ساير لوازم ها با مارک هاي اروپايي مرغوب و يا آمريکايي تهيه ونصب مي شود.
-    کمپرسوland) Dwm cop)
-    کندانسور ، از نوع هايي متناسب با شرايط آب هوايي منطقه
-    تابلو برق ، تله مکانيک فرانسه همراه با کليه ادوات کنترلي و 7 سيستم محافظت از مدار ، همراه با چراغ و آژير هشدار دهنده.

آخرین خبر

انر‍ژی بخارصنعت برای اولین بار درایران وخاورمیانه موفق به تولید دیگ بخار كوره بالا طرح استانداردکیسل آلمان با طراحی برترسال 2012 اروپا گردید.

ادامه مطلب...