اخبار شرکت

دريافت گواهينامه

شرکت انرژي بخار صنعت در تابستان 1388 موفق به دريافت گواهينامه بين المللي گرديد .

آخرین خبر

انر‍ژی بخارصنعت برای اولین بار درایران وخاورمیانه موفق به تولید دیگ بخار كوره بالا طرح استانداردکیسل آلمان با طراحی برترسال 2012 اروپا گردید.

ادامه مطلب...