اکونومایزر

سيستمي است که باعث افزايش راندمان ديگ بخار استفاده بهينه از انرژي گرمايي خروجي از اگزوز ديگ بخار مي شود .
کاربري:
در محل دودکش (اگزوز) ديگ بخار به دو صورت ثابت و متحرک نصب و بااستفاده از انرژي گرمايي اتلافي حاصل از دود هاي خروجي ديگ بخار که حدود 400 درجه سانتي گراد دما دارد آب داخل اکونومايزر را به حدود 60 درجه سانتي گراد رسانده و باعث افزايش راندمان ديگ بخار مي شود .
مزايا:
الف- جلوگيري از خروج دود : دماي بالا و استفاده بهينه از اتلاف انرژي ( محيط زيست)
ب- افزايش راندمان و در نتيجه عمر مشعل
ج- افزايش عمر ديگ بخار
د- کاهش مصرف سوخت
ذ- استفاده آبگرم توليد شده از اکونومايزر در جهت گرمايش شوفاژ خانه ها و بخش اداري و ....
ه- پيشگيري از شوک آب سرد و ورودي به ديگ هاي بخار

آخرین خبر

انر‍ژی بخارصنعت برای اولین بار درایران وخاورمیانه موفق به تولید دیگ بخار كوره بالا طرح استانداردکیسل آلمان با طراحی برترسال 2012 اروپا گردید.

ادامه مطلب...